Drinkwise är ett initiativ av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är den svenska branschorganisationen för importörer och tillverkare av vin- och spritdrycker.

Alkoholdrycker är en del av vår svenska måltidskultur och för många en del av en komplett måltidsupplevelse. Det är viktigt att värna om. Samtidigt är alkoholkonsumtion förknippat med risker som vi har ett ansvar att informera om.

Genom Drinkwise vill SVL tillhandahålla en tankeväckande plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt.

Drinkwise är en del av den europeiska satsningen responsibledrinking.eu, där branschen tar ett ansvar för konsumentinformation. Genom internationell samverkan och dialog vill vi verka för ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol.

SVL bidrar även till andra branschinitiativ för hållbara alkoholattityder i samhället, så som utbildningsmaterialet ”Prata om Alkohol” med information till skolungdomar om alkoholens risker, och alkoholleverantörernas egen granskningsman, Alkoholgranskningsmannen, AGM, med uppdrag att säkerställa en korrekt marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Läs mer om Drinkwise här.