Nigab följer Amfori BSCI:s Uppförandekod

Uppförandekoden behandlar ekonomiskt ansvar, miljöansvar samt socialt ansvarstagande.

Målet för vårt hållbarhetsarbete är att bidra till utveckling genom att agera etiskt och sträva efter att minimera och avlägsna negativa sociala och miljömässiga effekter av våra beslut och aktiviteter. Ett verktyg för att säkra ansvarsfullt företagande är upprättandet av vår uppförandekod samt vår miljöpolicy. De beskriver de krav och förväntningar vi ställer på såväl den egna organisationen som våra leverantörer samt vilka mål vi har för vårt fortsatta arbete och hur vi arbetar för att främja mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och vår miljö.

Vårt hållbarhetsarbete skall kommuniceras till och förstås av samtliga anställda och vara en del av ledningens och medarbetarnas beslutsprocess. Vårt hållbarhetsarbete introduceras för alla nyanställda och används som styrmedel vid tecknande av interna och externa avtal.